Léky na předpis

VPOIS: Veřejně přístupná odborná informační služba

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti Elva Pharma registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).

Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv po zvolení konkrétního přípravku. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).ANAFRANIL

Anafranil je tricyklické antidepresivum používané pro léčbu deprese různého typu a vzniklou z nejrůznějších příčin, dále pro léčbu obsedantně-kompulzivní poruchy, záchvaty paniky, fobie a chronické bolestivé stavy. Další indikací je léčba nočního pomočování u dětí od 5 let.

 

SPC a PIL

CARDIKET

Cardiket se užívá k dlouhodobé léčbě poruchy prokrvení srdce, k předcházení záchvatů anginy pectoris, k doléčování srdečního infarktu při trvajících anginózních obtížích a k léčbě těžké srdeční slabosti ve spojení s dalšími léky.

 

SPC a PIL

EMSELEX®

Vysoce selektivní antimuskarinikum k léčbě hyperaktivního močového měchýře a jeho projevů jako epizody urgence, vysoká frekvence močení a inkontinence.

 

SPC a PIL

EUPHYLLIN CR N

Euphyllin CR N, s účinnou látkou theophyllinum, je určen k léčbě a nebo k prevenci symptomů astmatu (při bronchokonstrikci, zánětu a edému), chronické obstrukční nemoci plic a emfyzému. Nesmí se podávat jako lék první volby v léčbě astmatu u dětí.

 

SPC a PIL

ISOKET

Isoket, roztok je určený dospělým pacientům s bolestmi na hrudi, které mají srdeční příčinu, tj. při záchvatu nestabilní anginy pectoris způsobené ischemickou chorobou srdeční a při akutním infarktu myokardu. Isoket účinkuje velmi rychle a krátce.

Isoket roztok 0,1% se používá v nemocnicích u dospělých pacientů s nestabilní anginou pectoris, akutním infarktem myokardu a levostranným srdečním selháním za stálého monitorování oběhových funkcí (EKG, TK, srdeční frekvence) a to jak zředěný, tak i neředěný ve formě dlouhodobé i.v. infuze.

 

SPC a PIL

PEGASYS

Přípravek Pegasys obsahuje léčivou látku peginterferon alfa-2a. Používá se k léčbě chronické hepatitidy C u dospělých a dětí ve věku od 5 let a chronické hepatitidy B u dospělých a dětí ve věku od 3 let. Obvykle se používá samostatně k léčbě infekce hepatitidou B, v léčbě hepatitidy C se používá v kombinaci s dalšími léčivými přípravky. Podává se injekcí pod kůži.

 

SPC a PIL

PERLINGANIT

Perlinganit roztok 0,1% se používá v nemocnicích u dospělých pacientů s nestabilní anginou pectoris, akutním infarktem myokardu a levostranným srdečním selháním za stálého monitorování oběhových funkcí (EKG, TK, srdeční frekvence) a to jak zředěný, tak i neředěný ve formě dlouhodobé i.v. Infuze.

 

SPC a PIL

RECTODELT

Přípravek Rectodelt je indikován u dětí k terapii akutní laryngitidy, spastické bronchitidy a akutní subglotické laryngotracheitidy.

 

SPC a PIL